top of page

Fed thu mua 305 triệu đô la Mỹ cổ phiếu các quỹ ETF trong triển khai kế hoạch cho vay khẩn cấp

Exness Vietnam Lời nói đầu:Cục Dữ trữ Liên bang Hoa Kỳ đã mua 305 triệu đô la Mỹ cổ phiếu các quỹ giao dịch trao đổi trong ngày đầu tiên can thiệp vào thị trường nợ của các doanh nghiệp Hoa kỳ, theo dữ liệu được công bố vào ngày thứ Năm.

Cục Dữ trữ Liên bang Hoa Kỳ đã mua 305 triệu đô la Mỹ cổ phiếu các quỹ giao dịch trao đổi trong ngày đầu tiên can thiệp vào thị trường nợ của các doanh nghiệp Hoa kỳ, theo dữ liệu được công bố vào ngày thứ Năm.


Các số liệu được tiết lộ trong bản cập nhật bảng cân đối hàng tuần của ngân hàng trung ương, cũng cho thấy tổng tài sản đã tăng lên mức kỷ lục mới là 6.93 nghìn tỷ đô la trong tuần tính đến ngày 13 tháng 5. Việc mua cổ phiếu ETFs, bắt đầu vào thứ ba, là một phần của khoản cho vay khẩn cấp mới nhất, chương trình Fed đã triển khai để giúp giảm bớt tác động của đại dịch coronavirus đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Hoa Kỳ.


Bản cập nhật hàng tuần báo cáo giao dịch có độ chậm một ngày, có nghĩa là các giao dịch mua cổ phiếu ETFs được thực hiện vào thứ Tư đều không được đưa vào dữ liệu.


Chương trình Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) được công bố vào ngày 23 tháng 3 nhận được sự tín nhiệm từ các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách vì có ảnh hưởng lớn đến thị trường. Theo kế hoạch của chương trình này, Fed sẽ thực hiện cả việc mua hoàn toàn trái phiếu doanh nghiệp cũng như các quỹ ETFs, bao gồm cả một số khoản nợ khác trên thị trường thứ cấp.


Mặc dù dữ liệu bảng cân đối hàng tuần không tiết lộ cụ thể cổ phiếu quỹ ETF mà Fed đã mua, Fed cũng cho biết họ sẽ tiết lộ tên của những đơn vị tham gia chương trình ít nhất mỗi tháng một lần.

1 view

Comments


bottom of page