top of page

Các Điều khoản Hợp đồng

Trải nghiệm thị trường toàn cầu bằng cách giao dịch CFD với nhiều loại tài sản, bao gồm các cặp tiền tệ, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng, chỉ số và cổ phiếu. Hưởng lợi từ khớp lệnh đáng tin cậy và chênh lệch cạnh tranh.

Yêu cầu về ký quỹ

Từ 15 phút trước khi các tin tức kinh tế trọng yếu được công bố cho đến 5 phút sau đó, yêu cầu ký quỹ đối với các trạng thái lệnh mới được mở cho các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các tin tức công bố này sẽ được tính với mức đòn bẩy tối đa 1:200. Sau giai đoạn này, mức ký quỹ cho các trạng thái lệnh này sẽ được tính toán lại dựa trên số tiền trong tài khoản của bạn và đòn bẩy được chọn. Từ 19:00 GMT+0 ngày thứ Sáu đến 23:00 GMT+0 ngày Chủ nhật, yêu cầu ký quỹ cho các trạng thái lệnh mới mở sẽ được tính dựa trên mức đòn bẩy tối đa là 1:200.

Forex Trading 
Gold Trading 
Oil Trading 

Mức dừng
Các quy tắc sau sẽ được áp dụng khi cài đặt mức dừng cho lệnh chờ:

Lệnh chờ cùng với Cắt lỗ và Chốt lời (đối với lệnh chờ) phải được đặt cách một khoảng so với giá thị trường hiện tại (tối thiểu bằng với mức chênh lệch hiện tại)


Phải đặt mức Cắt lỗ và Chốt lời trong các lệnh chờ cách mức giá của lệnh một khoảng tối thiểu bằng với mức chênh lệch hiện tại
Đối với các trạng thái lệnh mở, phải đặt mức Cắt lỗ và Chốt lời cách mức giá thị trường hiện tại một khoảng ít nhất là bằng với mức chênh lệch hiện tại

Chênh lệch
Xin lưu ý rằng do mức chênh lệch được thả nổi theo thị trường nên các điều khoản hợp đồng của chúng tôi chỉ quy định mức chênh lệch trung bình. Đối với một số công cụ giao dịch nhất định, bạn sẽ thấy hai con số phân tách bằng dấu gạch nối; số thứ nhất là mức chênh lệch tối thiểu và số thứ hai là mức chênh lệch trung bình. Mức chênh lệch trung bình được tính bằng cách chia tổng mức chênh lệch trên toàn bộ thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định cho số lần thay đổi giá.

Chênh lệch chỉ 0,0 pip trong hầu như 95 % thời gian giao dịch đối với các công cụ được đánh dấu hoa thị. Để biết thêm thông tin mức chênh lệch trực tiếp, vui lòng tham khảo trên thiết bị giao dịch đầu cuối.

Phí qua đêm
Lưu ý rằng, để bù đắp chi phí phát sinh vào cuối tuần, phí qua đêm được tính 3 lần vào ngày thứ Tư (đối với các cặp tiền tệ và kim loại) và vào ngày thứ Sáu (đối với các chỉ số và năng lượng). Tất cả các mức ký quỹ và phí qua đêm được xem xét và theo dõi thường xuyên.

bottom of page