top of page

Tài khoản Standard

Tài khoản Standard của chúng tôi phù hợp với các nhà giao dịch mới cũng như những người đã có một chút kinh nghiệm giao dịch. Tài khoản Standard mang đến cơ hội giao dịch lô nhỏ (khối lượng lô tối thiểu là 0,01) với số tiền nạp tối thiểu thấp chỉ 1 USD.

Lệnh của bạn sẽ được khớp theo hình thức khớp lệnh thị trường.Có các sản phẩm giao dịch tài chính đa dạng bao gồm các cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, tiền kỹ thuật số, năng lượng và chỉ số.Chi tiết kỹ thuật của tài khoản

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về tài khoản Standard (ví dụ: số tiền nạp tối thiểu, đòn bẩy, v.v.) tại đây. Chọn Chi tiết để xem thông tin.


Công cụ giao dịch

Bạn có thể xem danh sách toàn bộ các công cụ giao dịch trên trang Các điều khoản hợp đồng - nhấp vào đây và chọn Standard.


Đồng tiền của tài khoản

Bạn có thể chọn những đơn vị tiền tệ sau đây làm đồng tiền của tài khoản trong quá trình đăng ký cả tài khoản Thật và tài khoản Thử nghiệm:


AED AUD ARS AZN BDT BHD BND BRL BYR CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK DZD EUR GEL GBP GHS HKD HUF IDR ILS INR JOD JPY KES KRW KWD KZT LBP LKR MAD MXN MYR NGN NOK NZD OMR PHP PKR PLN QAR RON RUR (chỉ dành cho các tài khoản MT4) SAR SEK SGD SYP THB TND TRY TWD UGX USD UAH UZS VND ZAR MAUUSD MAGUSD MPTUSD MPDUSD MBAUSD MBBUSD MBCUSD MBDUSD


Nền tảng giao dịch

Tài khoản Standard của chúng tôi có thể giao dịch trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

3 views
bottom of page