top of page

Ngân hàng Anh cân nhắc chính sách lãi suất âm

Exness VietnamNgân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BOE) đang xem xét chính sách lãi suất âm trong số các lựa chọn khác để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế, theo Telegraph đưa tin, trích dẫn ý kiến của Nhà kinh tế trưởng của BOE, Andrew Haldane.
Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BOE) đang xem xét chính sách lãi suất âm trong số các lựa chọn khác để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế, theo Telegraph đưa tin, trích dẫn ý kiến của Nhà kinh tế trưởng của BOE, Andrew Haldane.


“Đây là một sự lựa chọn là chúng tôi cần phải xem xét và đang xem xét ở góc độ trực tiếp nhất”, báo cáo của Telegraph, trích dẫn lời Haldane. Ông cho biết Ngân hàng Anh có nhiều lựa chọn khác, chẳng hạn như mở rộng giao dịch mua trái phiếu của ngân hàng.


Những bình luận của ông trái ngược hoàn toàn với ý kiến của Thống đốc Andrew Bailey được đưa ra trong một cuộc hội thảo trực tuyến vào tuần trước. Ông Bailey cho biết BOE sẽ không cân nhắc lựa chọn chính sách lãi suất âm để cứu trợ kinh tế, tuy nhiên cũng bổ sung rằng không loại trừ hoàn toàn bất kỳ khả năng nào.

  

Đề cập đến chính sách nới lỏng định lượng, Haldance cho biết BOE vẫn còn không gian để tiếp tục thực hiện biện pháp này cả ở khía cạnh chứng khoản bảo đảm hay trái phiếu doanh nghiệp. “Chúng tôi quan sát thấy rằng các ngân hàng trung ương khác kích thích thu mua tài sản ở mức độ rủi ro thấp hơn. Tôi không ám chỉ chính xác ngân hàng nào nhưng Ngân hàng Anh cũng đã xem xét tấ cả các lựa chọn của mình trong nhiều năm, và chúng tôi sẵn sàng cho tất cả các lựa chọn này trong trường hợp thực sự cần thiết”.


Haldane cho biết Vương quốc Anh đang hướng tới một cuộc khủng hoảng thất nghiệp có quy mô tương đương với cuộc khủng hoảng vào đầu những năm 1980.


Learn More about Exness Vietnam

0 views
bottom of page