top of page

ECB bơm 931 triệu USD trong vòng cấp vốn mới đầu tiên

Exness VietnamNgân hàng Trung ương châu Âu đã chi 851 triệu euro (tương đương 931 triệu đô la Mỹ) cho các ngân hàng trong khu vực đồng euro trong vòng đầu tiên của chương trình thanh khoản mới được đưa ra vào tháng trước.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã chi 851 triệu euro (tương đương 931 triệu đô la Mỹ) cho các ngân hàng trong khu vực đồng euro trong vòng đầu tiên của chương trình thanh khoản mới được đưa ra vào tháng trước.


Các khoản phân bổ với thời gian đáo hạn 16 tháng đã được thực hiện vào thứ Tư theo ECB, được gọi là hoạt động tái cấp vốn dài hạn, kế hoạch cứu trợ đại dịch khẩn cấp, hay PELTRO. Kế hoạch này chủ yếu nhắm vào các ngân hàng nhỏ hơn và những người không đủ điều kiện tiếp cận với chương trình riêng biệt với các tiêu chí cho vay được mục tiêu hóa đối tượng.


Các khoản vay PELTRO phải chịu mức lãi suất 25 điểm cơ bản dưới mức lãi suất tái cấp vốn chính của ECB, hiện đang ở mức 0. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng thuộc diện được trợ cấp đều sẽ có thể tạo ra lợi nhuận. Chương trình đã được công bố vào tháng trước trong bối cảnh triển vọng xấu đi nhanh chóng cho nền kinh tế khu vực đồng euro.


Một chương trình riêng biệt được gọi là hoạt động tái cấp vốn dài hạn được nhắm mục tiêu cung cấp cho các ngân hàng các điều khoản thậm chí còn hào phóng hơn để đổi lấy việc cung cấp tín dụng cho nền kinh tế thực, mặc dù vòng trợ cấp tiếp theo được dự đoán sẽ không diễn ra cho đến tận tháng Sáu. Các ngân hàng đang rất trông trờ vào kế hoạch của khoản vay này, ông Piet Christiansen, chiến lượng gia của Ngân hàng Danske cho biết.

#exness #exnessvietnam

0 views
bottom of page